Yhdistys

Kirkon Lastenohjaajat r.y

Yhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on koota seurakuntien ja muiden kirkon virka- ja työehtosopimuksia soveltavien työnantajien, kristillisten järjestöjen ja yhteisöjen palveluksessa toimivat lastenohjaajat yhteiseen ammattijärjestöön ja siten yhdessä Kirkon alat ry:n kanssa parantaa ja valvoa heidän ammatillisia ja sosiaalisia etujaan.

Arvot ja Etiikka

Lastenohjaajan eettiset ohjeet:
  • Vaali aarretta
  • Puhu enkelin kielin
  • Ojenna turvallinen käsi
  • Avaa lämmin syli
  • Säilytä perusarvot
  • Huolehdi jaksamisesta
  • Luota juuriin
Lue lisää tästä ohjevihkonenkirkonlastenohjaaja

Lastenohjaajat

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto on humanistiseen ja kasvatusalaan kuuluva toisen asteen tutkinto. Tutkinto antaa lastenohjaajalle kelpoisuuden toimia sekä seurakunnassa, kunnassa, lapsi-ja perhekerhoissa, leireillä, vapaa-ajan toiminnassa, päiväkodissa, perhepäivähoidossa, leikkitoiminnassa että lastensuojelussa. Tutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opinto kelpoisuus, joka oikeuttaa pyrkimään ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Kirkon Lastenohjaajat ry, Klo (Kyrkans Barnledare rf) on perustettu Järvenpäässä 1971. Yhdistys kuuluu jäsenenä Kirkon alat ry:hyn. Yhdistyksemme jäseninä voivat olla kristillisissä kirkoissa ja muissa kristillisissä organisaatioissa työskentelevät lastenohjaajat.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 1,3% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja opiskelijat eivät maksa jäsenmaksua opiskeluaikana.

Yhdistys seuraa alan koulutusta ja alaa koskevien lakien ja muiden säännösten keittämistyötä sekä tekee näitä koskevia esityksiä. Yhdistys antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin yhdessä Kirkon alat ry:n kanssa jäsenten asemaa, oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä koskevissa asioissa.
Yhdistys tukee jäseniä heidän työsuhteidensa ongelmissa.

SORMUKSET JA PINSSIT:

Sormuksia ja pinssejä voi tiedustella yhdistyksen sihteeriltä:

raila.nordlund (at) kirkonlastenohjaajat.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *