Vuosikokous 2019

Asia: Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
Aika: Perjantaina 27.9.2019 klo 8.00 (ilmoittautuminen alkaa 7.45)
Paikka: Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Hubertin tie 4, 01510
Vantaa

1. Kokouksen avaus
2. Järjestäytyminen
3. Osanottajien ja kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Toimintakertomus 2018
6. Tilikertomus ja toiminnantarkastuslausunto 2018
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
ja muille tilivelvollisille
8. Päätetään muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta
9. Palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen vuonna 2020
10. Päätetään kannatusjäsenmaksun suuruus kalenterivuodelle 2020
11. Toimintasuunnitelma ja talousarvio kalenterivuodelle 2020
12. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2020-
2022
13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet vuodelle 2020
14. Valitaan yhdistyksen edustajat Kirkon alat ry:n edustajistoon, toiset
varajäsenet kaudelle, vuosiksi 2020-2021
15. Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin
16. Kokouksen päättäminen