Vuosikokous

VUOSIKOKOUKSEN 2017 esityslista, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus

Asia Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
Aika torstaina 21.9.2017 klo 17.00 (ilmoittautuminen alkaa 16.45)
Paikka Kuopion kaupunginteatteri, Niiralankatu 2 Kuopio

1. Kokouksen avaus
2. Järjestäytyminen
3. Osanottajien ja kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Toimintakertomus 2016
6. Tilikertomus ja toiminnantarkastuslausunto 2016
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Päätetään muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta
9. Palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen vuonna 2018
10. Päätetään kannatusjäsenmaksun suuruus kalenterivuodelle 2018
11. Toimintasuunnitelma ja talousarvio kalenterivuodelle 2018
12. Esitys hallituksen kokoonpanon muuttamisesta.
13. Yhdistyksen kotipaikan muuttaminen.
14. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2018 – 2020
15. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet vuodelle 2018
16. Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin
17. Kokouksen päättäminen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

YLEISTÄ

Vuonna 2016 alkuvuonna juhlittiin vielä seurakuntien 70 vuotta täyttänyttä varhaiskasvatusta. Elokuussa 2016 kunnissa otettiin käyttöön uusi varhaiskasvatussuunnitelma. Yhdistys oli mukana valmistelussa, antoi lausuntoja ja seurasi tiiviisti valmistelutyötä. Pidimme omalta osaltamme huolta myös siitä, että seurakunnissa huomioidaan uusi varhaiskasvatussuunnitelma, vaikkei asiakirja velvoitakaan seurakuntien varhaiskasvatuksessa.
Lokakuussa 2016 käynnistyi reformaation merkkivuosi, joka huomioidaan myös varhaiskasvatuksessa varsinkin vuonna 2017.

EDUNVALVONTA

Edunvalvonnasta huolehdittiin aiempien vuosien tapaan tiiviissä yhteistyössä Kirkon alat ry:n toimiston henkilökunnan kanssa. Kysymykset liittyivät lähinnä lastenohjaajan työn monimuotoisuuteen ja palkkaukseen. Seurakuntien säästöpaineiden myötä tuli esille monenlaisia esityksiä lastenohjaajan tehtävänkuvan monipuolistamisesta. Yhdistys reagoi tietoonsa tulleisiin esityksiin yhdessä Kirkon alat ry:n lakimiesten kanssa.

JÄSENET
Jäsentilanne 31.12.2016 on ollut 1602.

HALLITUS
Hallituksen puheenjohtajana toimi Merja Forsman Kaarinasta, varapuheenjohtajana Eila Pelttari Kempeleestä ja sihteeri-rahastonhoitajana Raila Nordlund Iitistä.
Hallitukseen kuuluivat myös Varpu Jääskeläinen Kuopiosta, Mikko Kalliomäki Nokialta, Regina Ketola Teuvalta, Anne Seino Lappeenrannasta, Mira Kähkönen Lahdesta, Satu Länsmans Siltakylästä ja Sirkka Korhonen Kajaanista.
Varajäseninä olivat Jaana Härmä Naantalista, Johanna Orrenmaa Seinäjoelta ja
Eeva Änkö Espoosta Toiminnantarkastajina toimivat Laila Toivonen ja Oili Forsman
Varatoiminnantarkastajina toimivat Laura Roivas ja Tiina Nieminen

TALOUS

Jäsenten eläköityminen näkyy jäsenmaksukertymässä ja jäsenmäärässä. Myös seurakuntien heikentynyt talous heijastuu jäsenmaksuihin.
Talous on perustunut pääosin jäsenmaksupalautteeseen, joka on pienentynyt jäsenmäärän laskiessa. Yhdistyksen varainhoitajana toimi Raila Nordlund Iitistä. Kirjanpidon hoiti Pirjo Niskala Iitin Tili Oy:stä Iitissä. Liiton jäsenmaksu oli 1,3% ennakkopidätyksen alaisesta palkasta.
Jäsenmaksupalaute yhdistykselle oli 0,180% ja työttömyyskassan kuukausimaksu oli 5,8 euroa/ jäsen. Jäsenmaksusta liiton osuus oli 1,12%.
Vuoden 2016 aikana on myönnetty 9 kappaletta 100 euron suuruista stipendiä lastenohjaajaksi valmistuneille opiskelijoille.
Tilikauden alijäämä oli -7788,32 €

KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Tampereella, Vanhalla kirkolla 22.9.2016. Kokouksessa oli läsnä 25 jäsentä. Hallitus kokoontui neljä kertaa vuoden aikana.
Työvaliokuntaan kuului Merja Forsman, Raila Nordlund, Eila Pelttari ja Mikko Kalliomäki
Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa.

KOULUTUS
Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät pidettiin 22-23.9.2016 Tampereella teemalla Armoa nääs. Päivien järjestäjinä olivat Kirkon Lastenohjaajat ry, Nuori kirkko ry, Kirkkohallitus, Seurakuntaopisto, Tampereen hiippakunta sekä Tampereen seurakunnat.
Kirkon Lastenohjaajat ry:n hallituksella oli koulutusmatka Viroon Tallinnaan.

TIEDOTTAMINEN
Jäsenistölle lähetettiin uusimuotoinen jäsenkirje ja asioista tiedotettiin yhdistyksen
kotisivuilla, Kirkon töissä lehdessä sekä liiton sivuilla ja yhdistyksen Facebook-sivuilla.

YHTEYDET JA MUU TOIMINTA
Kirkon alat ry:n hallituksen jäseninä ovat toimineet yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtaja on myös STTK:n liittokokousedustajan varajäsen.

Kirkon alat ry:n edustajistoon kuului 6 lastenohjaajaa. Hallituksen jäseniä kuului koulutuksen seurantatyöryhmään ja työttömyyskassan hallitukseen. Hallituksen varajäsen kuului Opetushallituksen asettamaan lapsi- ja perhetyön perustutkinnon tutkintotoimikuntaan. Yhdistyksen puheenjohtaja on ollut KKP:n (Kirkkohallitus, Kasvatus- ja perheasiat) ja ammattijärjestöjen tapaamisissa. Osa hallituksen jäsenistä on toiminut Kirkon alat ry:n luottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna ja Kirkon alat ry:n aluetoiminnan hallinnossa.
Yhdistys on jäsenenä Nuori kirkko ry:ssä.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

YLEISTÄ
Vuoden 2017 lopussa yhdistyksen hallituksesta jää pois kaksi pitkäaikaista jäsentä Raila Nordlund ja Eila Pelttari. Pienenevien tulojen myötä hallituksen kokoonpanon pienentämistä täytyy miettiä, kuitenkin niin että hallituksessa on mahdollisimman kattava edustus eri puolelta maata.
Yhdistyksellä on kiinteä yhteys Kirkon alat ry:een ja sitä kautta STTK ry:een. Omalta osaltamme edistämme yhteistyötä liittojemme välillä. Jäsenhankinta kuuluu tärkeänä osana yhdistyksen toimintaan. Teemme mahdollisimman paljon yhteistyötä toisten jäsenyhdistysten kanssa.
Jatkamme yhteistyötä lastenohjaajia kouluttavien oppilaitosten kanssa. Pidämme yhteyttä Nuori kirkko ry:een, Kirkkohallitukseen ja Opetushallitukseen. Seuraamme lastenohjaajien koulutuksen ja työn vastaavuutta. Opiskelijatoiminta on tärkeä osa myös vuoden 2018 ohjelmaa. Lastenohjaajiksi valmistuville myönnetään stipendejä oppilaitosten esityksestä.
Uusien jäsenten rekrytointi on erittäin tärkeää, koska yhdistyksen talous on täysin riippuvainen Kirkon alat ry:ltä saatavasta jäsenmaksupalautteesta, joka määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaan.
EDUNVALVONTA
Yhdistyksen hallitus pitää huolta neuvonnasta Kirkon Lastenohjaajat ry:n jäsenille. Opastamme jäseniä mm työaikakysymyksissä, lomautuksissa ja turvallisuusasioissa. Hoidamme edunvalvontaa yhdessä Kirkon alat ry:n kanssa. Yhdistys ylläpitää lastenohjaajan työn arvostusta ja huolehtii omalta osaltaan siitä, että lastenohjaajat saavat tulevaisuudessakin tehdä koulutustaan vastaavaa työtä niin että heidän ammattiosaamistaan arvostetaan ja palkkaus on tehtävänkuvauksen mukainen.
KOULUTUS
Valtakunnalliset neuvottelupäivät pidetään syyskuussa 2018 Seinäjoella. Ne toteutetaan yhdessä Nuori Kirkko ry:n, Lapuan hiippakunnan, Seinäjoen seurakunnan, Seurakuntaopiston ja Kirkkohallituksen kanssa. Hallitukselle järjestämme koulutusta tarpeen mukaan myös vuonna 2018. Kohtaamme lastenohjaajiksi opiskelevia opistokäynneillä yhdessä Kirkon alat ry:n toimiston henkilökunnan sekä muiden jäsenyhdistysten ja aluetoimikuntien kanssa. Käytämme hyväksemme Kirkon alat ry:n ja Tjs:n järjestämää koulutusta ja kannustamme jäseniä Kirkon alat ry:n järjestämään jäsenkoulutukseen.
TIEDOTUS
Tiedotus tapahtuu Kirkon töissä – lehdessä, Pieni on suurin -lehdessä, omilla nettisivuillamme www.kirkonlastenohjaajat.fi, sekä yhdistyksen ylläpitämässä Facebook-ryhmässä Kirkon lastenohjaajat. Lisäksi Kirkon alat ry:n nettisivuilla on yhdistyksillä omat osiot. Tiedot yhdistyksestä ovat Kirkon kalenterissa.
TALOUS
Yhdistyksemme talous muodostuu lähes kokonaan Kirkon alat ry:n palauttamasta jäsenmaksuosuudesta. Toimimme mahdollisimman taloudellisesti, ekologisesti ja käytämme varoja jäsenistön hyväksi.