Vuoden 2018 vuosikokous

Kirkon Lastenohjaajat ry
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 20.9.2018 Seinäjoki

Kokouksen puheenjohtajana oli Sari Hyvönen.
Sihteerinä oli Miia Rantamäki.
Pöytäkirjantarkastajina toimi Johanna Orrenmaa ja Pauliina Viertola.
Ääntenlaskijoina toimi Sanna Mattero ja Kaisa Tuosa.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus, tilikertomus ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2017.
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Tilinpäätös osoittaa alijäämää -5108,06€.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kalenterivuodelle 2019.

Valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Merja Forsman vuosille
2019-2021.

Valittiin hallituksen erovuorossa olevat Sirkka Korhonen, Mira Kähkönen ja Anne Seino jatkamaan seuraavalle kolmevuotis kaudelle 2019-2021 ja lisäksi varajäseneksi Johanna Orrenmaa.
Toiminnantarkastajiksi valittiin vuodelle 2019
Jarmo Engblom ja Laila Toivonen. Ja varatoiminnantarkastajiksi Niina Toivonen ja Laura Roivas.

Valittiin yhdistyksen edustajat Kirkon alat ry:n hallitukseen 2019-2021:
Merja Forsman, varajäseneksi Anne Seino
Mira Kähkönen, varajäseneksi Satu Länsmans.

Edustajistoon 2019-2021
Varpu Jääskeläinen, vara Tuija Turunen
Mikko Kalliomäki, vara Regina Ketola
Satu Länsmans, vara Johanna Orrenmaa
Sirkka Korhonen, vara Päivi Wisuri
Anne Seino, vara Ville Piira