Puheenjohtajan palsta

Seurakuntien lastenohjaajien eettiset ohjeet on tiivistetty sympaattisesti
seitsemäksi kohdaksi. Kirkon lastenohjaajat ry:n puheenjohtaja Merja Forsman
valottaa uuden työkauden alkaessa Kotimaa Pron lukijoille, mitä kukin kohta juuri
tässä ajassa, yhteiskunnallisessa ja kirkollisessa tilanteessa merkitsee. Forsman
työskentelee lastenohjaajana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä.
1. Vaali aarretta
– Jokainen lapsi on ainutlaatuinen, jokainen lapsuus ainutkertainen
– Ole herkkä lapsen kehitystasolle ja elämäntilanteelle
“Olen nyt tehnyt 16 vuotta lastenohjaajan töitä ja mielestäni suunta on ollut koko
ajan myönteinen. Yhä enemmän seurakunnan kerhoissakin huomioidaan lasten
yksilöllisyys ja perheiden erityistarpeet. Työkauden alkaessa tehdään suunnitelmia
henkilöstön kesken, mutta nekin saatetaan loppuun vasta kun nähdään uudet
lapsiryhmät. Lapset saavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja vanhempien kanssa
keskustellaan vanhempainvarteissa. Lastenohjaajat ovat vanhempien
kasvatuskumppaneita.”
2. Puhu enkelin kielin
– Kuuntele, puhu, ota lapsi todesta
– Puhu lapsen puolesta, suojele häntä aikuisten maailmassa
“Lapsivaikutusten arviointi sitoo nyt seurakunnan päättäjiä kaikessa
päätöksenteossa. Tämä on todella hieno juttu ja me lastenohjaajat muistutamme
päättäjiä asiasta aina tarpeen mukaan. Lasten puolustamista on myös se, että teemme
lastensuojeluilmoituksen, jos meille syntyy huolta lapsen hyvinvoinnista. Pienimpien
puolesta ovat parhaita puhumaan usein he, jotka heidän kanssaan jatkuvasti
työskentelevät.”
3. Ojenna turvallinen käsi
– Välitä, rohkaise, anna luottamusta elämään
– Ole turvallinen, näytä rajat, opeta oikein tekemistä
“Kannustus on valtavan tärkeä asia. Pyrimme löytämään jokaisesta lapsesta ja
perheestä myönteisiä ja rohkaisevia asioita, vaikka elämäntilanne olisi vaikea tai
lapsella olisi isojakin erityishaasteita. Tuemme vanhempia sekä asettamaan rajoja
että kehumaan ja kiittämään lapsiaan. Kerhosta hakiessa vanhemmalle ei koskaan saa
antaa pelkkää negatiivista palautetta.”
4. Avaa lämmin syli
– Hyväksy, lohduta, rakasta
“Maailmassa on pahojakin aikuisia ja on oltava tarkka siinä, miten lasta koskettaa.
Samalla on äärimmäisen tärkeää muistaa, että lasta ei voi koskaan pitää liikaa
sylissä. Syli rauhoittaa ja voimaannuttaa sekä lasta että aikuista. Jokainen ihminen
tarvitsee myös halauksia.”
5. Säilytä perusarvot
– Tee kristinuskon perusasiat tutuiksi ja kristillinen elämänkäsitys näkyväksi
“Seurakunnan työntekijät saavat näyttää kristilliset perusarvonsa avoimesti.
Opetamme lapsille vanhoja tuttuja virsiä ja käymme heidän kanssaan läpi kirkkovuoden
tapahtumia. Näin perinteet tulevat tutuiksi. Toivon, että kerholaisille jäisi
mieleen esimerkiksi se, miksi pääsiäistä vietetään. Lisäksi toiminnassamme näkyy
arjen kristillisyys, se miten kohtelemme toisiamme ja puhumme toisillemme. ”
6. Huolehdi jaksamisesta
– Pidä huoli omasta sielustasi
– Tue ja kannusta työtoveriasi
“Seurakuntien jäsenmäärät ja sitä myötä verotulot vähenevät ja joka paikassa
etsitään säästöjä. Lastenohjaajat ovat huolissaan työmäärien ja ryhmäkokojen
suurenemisesta. Näiden paineiden alla omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on
työntekijöille ensiarvoisen tärkeää.
Uuden toimintakauden alussa on hyvä työporukan keskenkin pohtia, mikä auttaa ketäkin
jaksamaan ja nollaamaan päätään. Lastenohjaajat tekevät luovaa kutsumustyötä ja
ideoita saattaa syntyä milloin vain. Työaikojen noudattaminen on kuitenkin tärkeää,
jotta ei pala loppuun. Lisäksi on hyvä olla omia harrastuksia. Myös työnohjaus on
arvokas apu jaksamiselle. Esimiehille on syytä kertoa ajoissa, jos joku asia työssä
painaa mieltä tai työtä on liikaa.”
7. Luota juuriin
– Kasteopetus on kaiken perusta
– Armo kuuluu kaikille
“On helpottavaa tietää, että toimintamme pohja ja perusta pysyy aina samana kaikista
muutoksista huolimatta. Meidän tehtävämme on kaikissa tilanteissa huolehtia
kasteopetuksesta ja kohdata ihmiset Jumalan luomina, arvokkaina yksilöinä. Kirkon