Jäseneksi liittyminen

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Yhdistyksen jäseneksi liitytään täyttämällä Kirkon alat ry liittymiskaavake, jonka saa liiton toimistosta tai internetistä www.kirkonalat.fi.

Jäsenmaksu on tänä vuonna 1,3%. Opiskelija jäseneltä ei peritä jäsenmaksua, jos hän ei ole töissä. Jos opiskelija on välillä töissä, kannattaa siitä ilmoittaa Kirkon alat ry:hyn ja maksaa työssäoloaikana jäsenmaksu. Näin voi kerätä työttömyyskassaa varten 10kk:n työssäolojaksoa.

Kun työnantaja vaihtuu on muistettava antaa uudelle työnantajalle jäsenmaksuvaltakirja.

Liitosta eroaminen on tehtävä kirjallisesti.