Kirkon Lastenohjaajat r.y

Yhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on koota seurakuntien ja muiden kirkon virka- ja työehtosopimuksia soveltavien työnantajien, kristillisten järjestöjen ja yhteisöjen palveluksessa toimivat lastenohjaajat yhteiseen ammattijärjestöön ja siten yhdessä Kirkon alat ry:n kanssa parantaa ja valvoa heidän ammatillisia ja sosiaalisia etujaan.

Arvot ja Etiikka

Lastenohjaajan eettiset ohjeet:
  • Vaali aarretta
  • Puhu enkelin kielin
  • Ojenna turvallinen käsi
  • Avaa lämmin syli
  • Säilytä perusarvot
  • Huolehdi jaksamisesta
  • Luota juuriin
Lue lisää tästä ohjevihkonenkirkonlastenohjaaja

Lastenohjaajat

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto on humanistiseen ja kasvatusalaan kuuluva toisen asteen tutkinto. Tutkinto antaa lastenohjaajalle kelpoisuuden toimia sekä seurakunnassa, kunnassa, lapsi-ja perhekerhoissa, leireillä, vapaa-ajan toiminnassa, päiväkodissa, perhepäivähoidossa, leikkitoiminnassa että lastensuojelussa. Tutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opinto kelpoisuus, joka oikeuttaa pyrkimään ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.